10 Kasım 2016 Perşembe

MUHTEŞEM KAYBETTİ

So Long Leonard

Donald Trump ABD’ye Başkan seçildikten birkaç gün, Bob Dylan’a Nobel Edebiyat Ödülü verildikten bir ay, Cizre-Şırnak-Sur yerle bir edildikten bir mevsim ve Galatasaray’ın Avrupa’ya çıkamadığı  sezondan  sonra,  Leonard Cohen, Marianne’ın yanına gitti. Bizim kuşaktan da bir heybeyi  yanında götürdü.

Tam da bu aralar son CD’si ‘You Want İt Darker’ ı dinliyor, Brierre-Vassal’ın yazdığı ‘Leonard Cohen Kendi Ağzından’ kitabını okuyordum. CD  otantik, patetik ve trajik bir vasiyetname. Sesinin her tınısında,  dizelerin her sözcüğünde ‘masadan ayrılmanın’ hüznü var. Kitap ise Cohen hakkındaki en zengin çalışma.

Son 30 yıl içinde bir kez Paris’te bir kez de Londra’da Cohen konseri izlemiştim. İki şarkı arasında çok konuşuyordu. Dylan, Istanbul Açık Hava konserinde hiç konuşmamıştı mesela… Cohen aslında konser şarkıcısı değil. Cohen, tek başına, odada, kulaklıkla dinlenen şarkıcılardan. Ya da en fazla bir sevdiğinle  sakin, uzanırken…

Fransa ile, Yunanistan ile, Norveç ile ve tabi ABD ile özel ilişkileri vardı.  Sevimli üniversite kentimiz Aix-en-Provence’da konsere beyaz atlı prens olarak çıkmışlığı vardır.  Paris’te Olympia’da yuhalanmışlığı da… Montreal’in eksi 30’larından kaçıp Hydra adasında dört mevsim yaz  yaşamıştır. Marianne sayesinde Norveç’e de dayı gitmiştir. Oysa ki çok fazla Kanadalı ve hakiki bir Musevi olmasına rağmen. Zen kimliği sonradan…  Küreselleşme öncesinde global bir şarkıcı idi. Çünkü aslında o bir şairdi. Yazardı. En Sevdiği Oyunu Muhteşem Bir Şekilde Kaybetti. Başarılı bir ‘looser’dı. Bir de yayınlanmayan, editörün  ‘çok aykırı, çok müstehcen’ bulduğu bir romanı  var. Yakında onu da okuruz belki.

‘ABD’ye demokrasi gelecek’ dedi Trump geldi. O da Nazım gibi, Küba’ya gitmişti. Farklı şiirlerle döndüler. ‘İkimizden biri gerçekti. O da bendim’.  Siyasi değildi, solcu hiç değildi. Ama sempatikti, sıcaktı, kendi içine kapanıktı ve kendi içi çok genişti.

Kimi çok sever, kimi hiç dinlemez. Müziğini sıradan, sesini tabutî bulanlar vardır. Ama adına her yıl dünyanın bir köşesinde uluslararası sempozyum gibi toplantılar düzenlenen kaç şair, kaç şarkıcı vardır?

İlk LP’si 1968’de çıkmıştı: Songs of Leonard Cohen…Sonuncusu 2016’da.

Suzanne da, Marianne da, Jane de, Meşhur Mavi  Yağmurluk da, 50-60 yaşlarındaki  kadın ve erkeklerin hatıra defterinde kayıtlıdır. Kızına Lorca adını verecek kadar Federico Garcia hayranı ve uzmanı idi. Ve o ‘Vals’i Aldı’.


Daha çok şey yazılıp, çizilecek Leonard hakkında. Şimdilik kısa bir saygı duruşu . Güle güle… Gitmesen daha iyi olurdu. 

16 Ekim 2016 Pazar

MEDYASIZ TOPLUM MUHALEFETSİZ İKTİDAR

Ah şu gazeteciler olmasa… Ne güzel idare ederdim medyayı ve memleketi!

·       Kısa dönemde gözaltılar, tutuklamalar, kapatma ve yasaklarla medyaya yönelik operasyon büyük bir sorun yaratsa da, iktidar açısından, gizleme telaşının, çaresizliğin ve paniklemenin somut ifadesi olan bu tasfiyeler ve şiddet, orta ve uzun vadede Saraylılara geri döner!

Önce matbuat sonra basın, bugün de medya dediğimiz alan/mekanizma/yapı, aslında çok eski değil. Batı’da Ortaçağ’ın sona ermesinden sonra, bizde ise ancak 19. yüzyılda gazetecilik/habercilik gündeme geldi.  Daha öncesinde Batı’da Krallık, bizde de Padişahlık, sadece siyaset ve ekonomi değil, ideoloji ve iletim/iletişim iktidarını da elinde bulunduruyordu. Saray, emir ya da fermanlarını bütün ülkeye sözlü ya da yazılı olarak iletebilecek/dağıtabilecek altyapıya ve kadroya sahipti. O zamanlar iktidar, hem bilgi tekeline sahipti, yani tüm bilgiler sarayda toplanıyordu, hem de istediği bilgi ve fikirleri yayma tekelini elinde tutuyordu.
Burjuva devrimi, yurttaşların demokratik mücadelesi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, bir süre sonra, Saray’ın bu imtiyazını elinden aldı ve iletim/iletişim daha geniş bir alanda ve daha çok sayıda aktörün katılımı ile devam etti. Saray’ın hem bilgi tekeli kırıldı hem de söz konusu bilgileri dağıtma üstünlüğü sona erdi.

NAFİLE NOSTALJİ
Bugün Türkiye’de iktidar, Yeni Osmanlı iddiasıyla,  o eski Saray günlerine dönmek için bir dizi girişim gerçekleştiriyor: Kendisiyle hemfikir olmayan radyo-televizyon ve gazeteler, KHK marifetiyle yasaklanıyor, gazeteciler hapse atılıyor. Böylece ideolojik açıdan dikensiz gül bahçesi ya da moda deyimle süt liman bir ortam yaratılmaya çalışılıyor.
Oysa ki bu hedef, gerçekleşemeyecek bir hedef. Çünkü, muhalefetsiz bir iktidar olmaz. Her şey zıddı ile birlikte var olur. Beyaz olmasaydı siyah olur muydu?
Muhalefetsiz bir iktidar, kendi varlığını ispat etmek ve sürdürebilmek için önünde sonunda bir muhalefete ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı da, hakiki bir muhalefet yoksa, doğal ya da yapay olarak bizatihi söz konusu iktidarın kendisi yaratır. Mustafa Kemal’in sahte Komünist Partisi kurması gibi…
Muhalefetsiz bir iktidar, sorunlu olduğu için, o iktidar, her şey ikiye bölünür ilkesi gereği, kendi içinden bir muhalefet çıkarır. Demokrat Parti’nin Halk Partisi’nin içinden çıkması gibi…

BİR KÜNYE VE BİR İNCELEME GEZİSİ
Medya konusuna gelelim: Asya’da Afrika’da demokrasisi gelişmemiş bazı ülkelerde, halen sayıca az da olsa, radyo ve televizyon yayıncılığı tekeli devletin/hükümetin münhasır yetki alanında. Bu tür ülkelerde günlük gazete de çıkıyor. Ama bu tür gazetelerin künyesine baktığınızda, mesela şöyle bir ibare görmek mümkün:
Sahibi: Devlet Başkanı, Genel Yayın Yönetmeni: Başbakan, Haber Müdürü: Enformasyon Bakanı!  
Bütün devletler, bütün hükümetler,  aslında bütün güç sahipleri, yani muktedirler, baskı ile, para ile, hile ve desise ile, hatta bazen yasa ya da yargı kararı ile,  kabaca ya da daha ince yöntemlerle, medyayı ele geçirmek isterler, hiç olmazsa denetlemek ya da yönlendirmek ister. Çünkü medya onlar açısından önemli bir meşruiyet kaynağı/belgesi/dayanağı. Ne var ki, yazılan-çizilen, gösterilen ve duyurulan gerçekler (Medyatik ya da sanal gerçek), günlük somut yaşamda her seferinden tekzip ediliyorsa, o tür medyadan meşruiyet çıkmaz, tam aksine yalancılık, sahtekarlık belgelenir.
 Geçmiş dönemden iki anekdot:
Sovyetler Birliği döneminde iki büyük günlük gazete vardı: Pravda (Gerçek)  ve İzvestia (Haber).  Rejim muhalifleri ise bu durum karşısında. ‘Pravda’da İzvestia yok, Izvestia’da da Pravda yok’ derlerdi.
Bir kıyaslama açısından ikinci örnek de ilginç:
Yine aynı dönemde, bir Sovyet basın heyeti davetli olarak ABD’ye gitmiş. Amerikalı yetkililer, Sovyet heyeti için New York’dan Los Angeles’e kadar süren uzun bir mesleki ziyaret programı hazırlamış. Memleketteki önemli ve büyük televizyon kanalı, radyo istasyonu ve gazeteleri uzun uzun ziyaret etmişler. Ziyaret bitmiş,  Sovyet heyeti New York’dan Moskova’ya dönecek. Amerikalı rehber Sovyet heyet başkanına sormuş:
-         Geneli nasıldı ziyaretinizin? Nedir ilk izlenimleriniz?
-         Çok iyi idi, teşekkür ederiz, çok şey gördük, çok şey öğrendik. Aslında biraz da şaşırdık.
-         Neye şaşırdınız?
-         Biz Sovyetlerde, Parti çizgisinden sapma olmasın diye, en küçük gazetenin bile başına bir komiser koyuyoruz. Yine de kaçak olabiliyor. Halbuki sizin ülkenizde komiser filan görmedik ama sizin bütün basın aynı temel fikri savunuyor, sapma yok yani…
Pravda ve İzvestia çöktü, ABD basını ise, öyle rol model olarak kabul edilebilecek bir yapıya sahip olmasa da halen ayakta, yayınına devam edebiliyor. Çünkü  ABD’de iyi kötü düşünce, ifade ve basın özgürlüğü var. Üstelik bu özgürlük, Anayasa’nın değiştirilmiş 1. Maddesi ile (First Amendment) güvence altına alınmış.

KÖR SAĞIR DİLSİZ VE BİLİNÇSİZ
Medyasız toplumun iki büyük sakıncası var: Birincisi yurttaş memlekette ve dünyada ne olup bittiğini öğrenemiyor. İkincisi, güvenilir/inanılır/profesyonel gazete ve gazeteciler olmadığı için, fısıltı gazetesi devreye giriyor. Böyle bir ortam da, yani kendisini, edim ve politikalarını izleyip aktaracak, eleştirebilecek bir medyanın olmadığı ortamda, o iktidar, her türlü anti-demokratik, yasadışı ve gayrımeşru uygulama ve politikaları hayata geçirebilir.
Bugün artık Türkiye’de medyasız bir toplum, yani sadece yandaş medyanın faaliyet gösterdiği bir toplum inşa etmek imkansız. Çünkü gerek global medyanın varlığı, gerekse İnternet’in sağladığı olanaklar sayesinde,  ülkenin en ücra yörelerinde meydana gelen olaylar neredeyse eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden haber olarak dolaşıma giriyor.

YENİ OSMANLI DEĞİL ÇAKMA OSMANLI
2016’da hala 1071’e ya da 1453’e özlem duyanlar tabi ki o dönemin iletim/iletişim modellerine sadık kalmak isterlerdi. Ne var ki zamanın geri vitesi namevcut!
Tıpkı siyasette olduğu gibi medyada da, tekçi anlayışı devam ettirmek isteyen iktidar, kendi safında bölünmelere gidiyor. Yandaş kalemler arasında son zamanlarda ihtilafın arttığına dair çok sayıda emare var. Az Reisçiler, çok Reisçiler, öz AKPliler, Fetöcü AKPliler diye sınıflandırmalar bile var.
İktidarın muhalefette ve medyada gerçekleştirmeye çalıştığı bu topyekun silme süpürme operasyonu, bir önemli gerçeği daha ortaya çıkardı: Medya, ancak iktidar(lar)a muhalif olduğu zaman ve kamu çıkarını savunduğu zaman gerçek anlamda medya olabiliyor.
Sonuç olarak, tüm hakiki ve sahte muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışsa da, tüm medyayı yandaşlaştırma çabaları sürse de, Tek Adam iktidarı önünde sonunda Yalnız Adam iktidarı olmaya mahkum…

https://www.evrensel.net/haber/293006/medyasiz-toplum-muhalefetsiz-iktidar

25 Eylül 2016 Pazar

Duran: İyi habercilik, 'spin doctor'luğun panzehri olur

İSTANBUL (DİHA) - Abdulkadir Selvi'nin yazdığı yazılarda savaş çığırtkanlığı yapmasını ve HDP'lileri hedef göstermesini değerlendiren gazeteci Ragıp Duran, Selvi'yi spin doctor'a (gündemin değişmesini organize eden danışmanlar) benzeterek, "İyi habercilik, 'spin doctor'luğun panzehri olur" dedi. 

Siyasi iktidarın basını en fazla hedef aldığı dönemlerden geçildiği bugünlerde medyanın içinde bulunduğu durumu ve Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazdığı yazılarda savaş çığırtkanlığı ile HDP'lileri hedef göstermesini gazeteci-medya eleştirmeni Ragıp Duran, DİHA'ya değerlendirdi. 

Gazetecilerin olup biteni topluma anlatma amacını yerine getirmesi için toplumu yönetenlerin, yurttaşların ve gazetecilerin özgür ve bağımsız olması gerektiğini belirten Duran, gazetecinin iktidarın, devletin, muktedirlerin istediği bilgi ve fikirleri değil, iktidarın gizlemeye çalıştığı, çarpıttığı bilgiler ile halkın talep ettiği bilgi ve fikirleri haberleştirmekle yükümlü olduğunu söyledi. "Türkiye'de uzun zamandır, özgür ve bağımsız bir devlet, toplum ve medya mekanizması zaten yoktu" diyen Duran, AKP'nin iktidara gelmesiyle, adım adım medya mülkiyetini neredeyse tamamen ele geçirdiğini ve muhalif tüm sesleri baskı, şiddet bazen de polis ya da mahkeme marifetiyle kesmek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

'Kendine muhalif olan herkesi biat etmeye zorluyor'

AKP'nin başta Kürtler olmak üzere, kendisiyle hemfikir olmayan bütün muhalif kesimleri biat etmeye zorladığını dile getiren Duran, "Bugün biat etmeye zorlanmaya AKP'liler de dahildir. Çünkü onlar da her an FETÖ'cülükle suçlanıp kodese atılabilir. Hiç kimsenin yaşamı, vücut bütünlüğü ve özgürlüğü güvence altında değil. Siyasi iktidar, muhalif olan her kesimi ve hatta bazı MHPlileri bile biat etmeye zorluyor" dedi. Türkiye'de 100'ü aşkın gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlatan Duran, böyle bir ülkede gazetecilik yapmanın çok zor oluğunu ve gazetecilik yapılmadığını söyledi. 

'İktidarı rahatsız ettiğine göre iyi gazetecidir'

Türk medyasının, bugün tamamen siyasi iktidarın bir ajitasyon-propaganda aracı haline geldiğinin altını çizen Duran, "Devlet ve hükümet yanlısı bu gerici medya organları da bu işi çok çapsız bir şekilde yapıyor. Bu nedenle etki ve prestiji, kendi taraftarları nezdinde bile pek yüksek değil" şeklinde konuştu. İktidarın gazetecilik faaliyetini kriminalize etmeye çalıştığını söyleyen Duran, "Bize dayatılan, 'Ya Reis'i öveceksin ya da sana medyada hayat yok!' ibaresi ile özetlenebilir. Bu slogan gazeteciliğe de, gerçeklere de, vicdanlara da, mesleğe de aykırıdır. Bunun için mahkemelere, hapislere, sansürlere, radyo-tv-gazete kapatmalarına rağmen, bir avuç insan, hala gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bütün engellere rağmen habere ulaşıyor ve okura yine de ulaştırıyor. Ve belli ki, iktidarı bu kadar rahatsız ettiğine göre, bu insanlar iyi gazetecilik yapabiliyor" dedi.

'Savaş yanlısı olduğunu görüyoruz'

Türk egemen medyası, "Her Türk asker doğar" sloganının da destek ve teşvikiyle, aslında eskiden beri hep savaş yanlılığı yaptığını vurgulayan Duran, şunları söyledi: "Türkiye ve Türk toplumu militarist bir toplumdur. Yakın geçmişte, Kore Savaşı'ndan, Kıbrıs işgaline son olarak da Irak'taki Amerikan saldırısından Cerablus taaruzuna kadar, Türk medyasına baktığımızda, çok açık bir şekilde, hatta bağıra çağıra, savaş yanlısı olduğunu görüyoruz. 1925'den bu yana Kürdistan konusunda da Türk egemen medyası, Türk ordusunun sözcüsü gibi yayın yaptı, yapıyor." 

'Hakiki gazeteci gerçeğe yaslanır'

Gazeteci, muhabir, editör ya da köşe yazarı, özgür ve bağımsız olmayınca, varlığını kanıtlamak ve sürdürmek için bir güce yaslanmak durumunda olduğunu söyleyen Duran, şunları kaydetti: "Hakiki gazeteci sadece olgulara ve gerçeğe yaslanır. Ötekilerse kendilerine bir ağa, patron, hami, abi arar ve bulur. Bugün yandaş kalemler dediğimiz bir tür ulak oğlanları/kızları, gazetecilik kisvesi altında, iktidarın kısa ve orta vadeli planlarının halkla ilişkiler uzmanı ve propagandacısı gibi işlev görüyor. Somut bir haber ya da gelişme değil, iktidar sahiplerinin kulaklarına fısıldadıkları, sızdırdığı bazen de dosya olarak servis ettiği bilgileri, doğruluğunu denetlemeden, söz konusu bilgide kamu çıkarı olup olmadığına bakmadan haber ya da köşe yazısı olarak yayınlıyorlar. Bu alış-verişte aslında, gazeteci kılığındaki kişinin hiçbir inisiyatifi/dahli yok. Bir büyüğü ona bilgiyi veriyor, ya da söylüyor o da bunu yazıyor. Bu nedenle ulaklık yapıyorlar diyorum." Duran, havuz medyasının yaptığı işin, psikolojik savaş yöntemlerinden bir parça olduğunu da sözlerine ekledi. 

'İyi habercilik, spin doctorluğun panzehiri olur'

Selvi ve benzerlerinin, bu tür haber ve yazılarla, "Bakın benim ne kadar sağlam kaynaklarım var. Ben bugünkü gelişmeyi 5 gün önce yazmıştım" mesajını da verip iyi gazeteci olduklarını kanıtladıklarını sandıklarını söyleyen Duran, "Oysa ki, iyi gazetecilik, iktidardan üflenen bilgilerle, kamu çıkarına aykırı haber yapmak değildir. Bizim yapmamız gereken, bu 'spin doctor'larla (gündemin değişmesini organize eden danışmanlar) gazetecilerin çok farklı hatta zıt karakterler olduğunu göstermek olmalı. Bunların yalanlarını, haber kaynaklarının anti-demokratik ve yasadışı ve gayrı meşru yöntemlerini teşhir etmek gerekir. İyi bir fikri takip bunları teşhir etmek için ilk olumlu adım olur. İyi habercilik, 'spin doctor'luğun panzehri olur" dedi. 

'Selvi medyanın utanç müzesinde layık olduğu mekana ulaşacak'


Tüm iktidar mekanizmasının sanal gerçek aracılığıyla, hakiki gerçeğin değiştirileceğine inandıklarını dile getiren Duran, "Bu nedenle de medyaya özel bir ağırlık ve önem verir. Çünkü insanları belki de ilk başta, iktidarın ne kadar kuvvetli hatta yenilmez olduğu yolunda inandırabilirseniz, muhalefeti daha kolay susturabilirsiniz. Medya ve medya hakimiyeti, ancak bir süre ve ancak belli bir kitle üzerinde etkili olabiliyor ve sanal gerçeği hakiki gerçekmiş gibi yutturabiliyor. Önünde sonunda hakiki gerçek, medyatik/sanal gerçeği berhava edip siyasi/toplumsal/ekonomik gerçeği gözler önüne seriyor. Selvi ve saz arkadaşları, bir süre sonra medyanın utanç müzesinde layık oldukları makam ve mekana ulaşacaklar" diye belirtti. 

'Gerçeklerden fena halde korkuyorlar'

Muhalif basına yönelik baskılara da dikkat çeken Duran, "Bütün devletler, iktidarlar, basını, medyayı susturmaya, kendi saflarına çekmeye çalışır. Batıda, hukukun üstünlüğünün az çok var olduğu ülkelerde, bu işlem bizdekine oranla daha nazik, daha ince yöntemlerle yapılıyor. Öyle 'Subliminal mesaj verdi' filan diye yazarı içeri atmaz Batılı. Aleyhinde haber yazan gazeteciyi kurşunlatmaz. Ya da polis zoruyla, mahkeme dayatmasıyla gazeteciyi hapse tıkmaz. Gazeteyi, yetkisi olmadığı halde kapatıp yasaklamaz. Bizimkilerin gözü dönmüş ve galiba bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasından fena halde korkuyorlar" dedi. (sde/za/ag)

Dicle Haber Ajansı'nın 25 Eylül tarihli bülteninden bkz. http://www.diclehaber.com/tr/news/content/view/537033?from=1815887918


18 Eylül 2016 Pazar

Akit ve benzerlerine yaptırım şart!

Akit ve benzerlerine 

yaptırım şart


‘Gazetecilik Suç Değildir’, diyoruz biz. 

Onlarsa bizi tekzip etmek için, 

ihbarcılık yapıp, hedef gösteriyor.

 Nefret suçu kıdemlisi Akit, suç işliyor.

Ragıp DURAN
Sadece medya dünyasında değil, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda da cezasızlık/yaptırımsızlık, kuralsızlığı cesaretlendirip neredeyse meşru hale getirdiği için hukuk sürekli olarak askıya alınabiliyor.
‘Biz çoğunluğu temsil ediyoruz, istediğimizi yaparız’ anlayışı, kural tanımazlık yani hukuka muhalefet anlamına geliyor.
Somut olarak Akit gazetesinin konumuna bakalım: Bu yayın organı uzun bir süreden beri nefret söylemini standart söylem olarak zaten benimsemişti. nefretsoylemi.org sitesinde Akit’in bu konudaki sabıkasını kanıtlayan onlarca somut örnek var. 

BİZ GAZETECİYİZ ONLAR DEĞİL 

İktidar yanlısı, özgürlük ve demokrasi karşıtı, Kürt ve solcu düşmanı bu gazete, şeriat yanlısı yayınlarıyla da tepki çekiyor. Burada, liberal bir demokrasi çerçevesinde, siyasi-ideolojik olarak muhafazakâr tercihler değil söz konusu olan. Akit, bilerek, isteyerek yani kasıtlı olarak, sadece temel ve evrensel gazetecilik ilkelerini çiğnemiyor, Ceza Kanununda da yer alan çeşitli maddeleri ihlal ederek, halkı kışkırtıyor, bölücülük, hedef gösterme ve şiddet övgüsü yapıyor. Demokratik bir ülkede Akit türü bir gazetenin her gün özgürce yayınlanması savcılar ve yargıçlar tarafından engellenir. Çünkü Akit, evrensel hukuka karşı çıkıyor, yasaları çiğniyor, gazetecilik ilkelerini hiçe sayıyor.
Akit’le ilişki, mesleki bir ilişki değil bizim açımızdan. Biz gazeteciyiz, onlar değil. Akit hadisesini düşünce, ifade, basın özgürlüğü çerçevesinde de ele almak mümkün değil. Çünkü ilk başta kendileri bu temel hakka karşı çıkıyor.
Türk matbuatı/basını/medyası doğumundan (1831) bu yana iktidar yanlısı, devlet yanlısı, özgürlük ve demokrasi karşıtı olmasına rağmen, 185 yıldan bu yana galiba ilk kez, bu düzeyde meslektaş/refik kırımına başladı. AKP döneminin son yıllarında iktidar yanlısı gazeteciler ve gazeteler, isim vererek meslektaşlarının gözaltına alınmasını talep etti, refiklerinin kapatılması/yasaklanması gerektiğini yazdı. Bu olumsuzluklar gerçekleşince de alkış tutup, bayram yaptılar.
Akit’in beceriksiz bir şekilde haber kılığına sokmaya çalıştığı Evrensel gazetesinin kapatılacağı yolundaki duyurusu, somut dayanaktan, kaynaktan yoksun. İçinden geçeni yazmış, inandırıcı olsun diye haber şekline sokmuş.
Burada bir zaafın dışavurumu da gündeme gelmiş.  Evrensel’in yayın politikasına karşı iseniz, bunu siz kendi yayın politikanızla, haber ve yorumlarınızla gösterebilirsiniz. Fikire karşı fikir, habere karşı haber değil mi?
Akit, Evrensel’in yasaklanmasını talep edeceğine, somut bilgi ve fotoğraflarla mesela Cizre, Şırnak, Gever ve Sur’un olağanüstü demokratik yöreler olduğunu, buralarda devletin, ordu, polis ve özel harekâtçılarla yurttaşlara şahane bir şefkatle yaklaştığını filan haber ve dizilerle okurlara aktarsa ne güzel olurdu değil mi?
Başa çıkamadığını yasakla! Kes, biç, yarala, öldür! Ya da Kanun Hükmünde Kararname çıkart!

İKTİDARA GÜVENEREK NEREYE KADAR?

AKP bugün iktidarda diye, Akit ve benzerleri siyasi, mesleki ve ahlaki herhangi bir sorumluluk duymadan, nefret söylemi içeren, özgürlük ve demokrasi karşıtı, somut olarak da düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne karşı yazılar yazabilir. Onlar, iktidarın görüşlerini bu şekilde yansıttıkları için, herhangi bir yasal soruşturmaya uğramayacaklarını bilmenin rahatlığı içindeler. Hatta Akit, iktidarın hukuksuz edimlerine rehberlik yaptığı için de kendisini güçlü ve haklı sanabilir. ‘Devlet Aklı’nın yanı sıra bizim pek bilmediğimiz (açıkçası bilmek de istemediğimiz) ‘İktidar Akılsızlığı’ diye bir mefhum vardır ki, bir uygulamasını son olarak Akit sergiledi.
Gazetelerin, radyo ve televizyonların, suç işleyenler açısından kötü bir yanı var: Arşiv. Medyada hiçbir şey havaya, suya yazılmıyor. Her cümlenin, her kelimenin kaydı var. Suç içeren kimi cümle ya da kelimeler, bugün iktidar açısından masum hatta gerekli olarak kabul edilse de, bu kalıcı cümle ve kelimeler, iktidar değiştiğinde, gerçek niteliklerini bas bas bağıracak ve suçlu muamelesi görecek.
İntikam almak değildir amaç. Cezasızlığı önlemek, olumsuzlukların tekrarına mani olmaktır hedef.
Yaptırım, tabii ki, belirli bir soruşturma, yani araştırma sonucunda ortaya çıkacak. İşin esas olarak iki yanı var: Adli ve mesleki. Hukuk yeniden tesis edildiğinde, geçmişte suç işlemiş olanlar, kendilerini savunacak, yargı da, gerçekten suç işlenmişse, denk düşen yaptırımı uygulayacak. Bu zaten işin doğasında var.

ÜÇ ÖRNEK VE YENİ MODEL

Mesleki açıdan iş biraz daha karışık. Çünkü benim bakabildiğim yabancı örneklerde rol model alınabilecek evrensel bir mekanizmaya rastlamadım. Rwanda Soykırımında, Uluslararası Özel Ceza Mahkemesi ‘Radio Mille Collines’ yöneticilerini, nefret suçu ve toplu cinayete teşvik suçlarından mahkum etmişti. Bu mahkumiyet işin adli boyutunda gerçekleşti...
Geçmişten üç ilginç örnek var: Almanya’da faşizmden sonra gazeteciliğin yeniden tesisi, Fransa’da Nazi işgalinin ardından yeni gazetelerin doğması ve nihayet son örnek İspanya’da Franco faşizminden sonra medyanın yeniden düzenlenmesi.
Mesleki boyutu ilgilendiren bu örneklerde, aslında siyasi boyut mesleki boyutu öncelemiş. Her üç örnekte de,  kadim faşist rejimi destekleyen gazete ve gazeteciler, faşizm yenildiğinde ve iktidara antifaşist güçler geçtiğinde, adeta buhar gibi, ortadan kayboluyor. Yeniler de kendi yeni mekanizmalarını  (gazetelerini, basın kuruluşlarını) yaratıp mesleklerini düzgün bir şekilde icra etmeye başlıyorlar. Faşist rejimlerin kanlı bir şekilde devrildiği örneklerde, sadece üst düzey yöneticiler değil, o rejime destek vermiş siyasiler de, işbirlikçiler de acı sona boyun eğmek zorunda kalmışlar. İntihar edenler var, ayağından asılan var, sokak ortasında linç edilen var, isim ve kimlik değiştirip ABD’ye ya da Latin Amerika’ya kaçan da var.
Mesleki boyut, gazeteciler, onların mesleki kuruluşları yani sendika ve dernek temsilcileri, iletişim akademisyenleri ve belki de en önemli boyut olarak doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur olmuş yurttaşların bir araya gelerek, nefret suçu, kışkırtma, ihbarcılık, kasıtlı yalan haber yapanları ciddi bir şekilde değerlendirmesi.
Neden böyle bir haber yaptınız? Kim istedi? Nasıl yaptınız? Neden karşı çıkmadınız? Neden tüm tarafların görüşüne başvurmadınız? Elinizdeki bilgiler yayınlanan haberin doğruluğunu kanıtlayacak kadar güçlü olmadığı halde neden başka kanıt, bilgi, belge aramadınız? Gelen itirazları neden değerlendirmediniz? türünden sorularla haberi yapan ve düzenleyen kişileri sorgulamak gerekir. Onların da bu sorulara özgürce yanıt verebilmesini sağlayacak ortam yaratılmalı. Bu çaba, resmi bir yargılamadan çok, bir tür yüzleşme, bir tür hesap sorma/hesap verme olarak kabul edilmeli. Sonuç olarak da, bu yüzleşmeden çıkacak sonuca göre, sadece ve sadece mesleki yaptırımlar uygulamak söz konusu olabilir. Gerçekleşen olumsuzluğun ve etkilerinin derecesine göre, mağdurlardan ve tabii ki kamudan özür dileyip tekzip yayınlamaktan, meslekten kesin ihraca kadar uzanan bir dizi yaptırım gündeme gelmeli. Bu iki yaptırım arasında, teşhir, meslekten geçici men, üyeliği varsa sendika ya da meslek örgütünden geçici ya da nihai uzaklaştırma…vs…gibi  önlemler düşünülebilir.
Yaptırım ya da yaptırım önerisi, bugün kimseyi tehdit etmeyi amaçlamaz. Ne var ki, mesleki sorumluluğu es geçme, yasa ve kurallara uymamanın bir karşılığı olduğunu ve mutlaka olacağını şimdiden bildirmek de gereklidir.
Akit’i ve benzerlerini, yaşımız henüz genç, bir gün, mesela Medya Meclisi sanık sandalyesinde göreceğiz.
* Bkz. 18 Eylül 2016 tarihli Evrensel Pazar 
https://www.evrensel.net/haber/290509/akit-ve-benzerlerine-yaptirim-sart

15 Ağustos 2016 Pazartesi

Medyanın işlemediği bazı konular, mesela: Peki biz neden aldatılmadık?

Büyük Türk medyası aradan bir ay geçmesine rağmen 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin özüne ilişkin bir dizi temel bilgiyi hâlâ araştırıp bul(a)madı. Demokrasi şölenlerinin heyecanından olsa gerek, ortada hâlâ çok sayıda yanıtlanmamış soru var. Bir de, aldatıldık/kandırıldık meselesinde ters açı: Peki biz neden aldatılmadık biliyor musunuz?
Başarısız darbe girişiminden bu yana neredeyse bir ay geçti. Mümtaz medyamız ve kuyumcu terazili adliyemiz, bu girişim konusunda temel ve esaslı birçok noktayı hâlâ aydınlat(a)madı. Egemen medya, tekbirli ve idam cezası talepli, dönerli ayranlı, bedava taşımalı, yoklamalı, dolayısıyla organize kitlesel etkinlikleri demokrasi şöleni diye sunarken, haksız ve temelsiz gözaltı, tutuklama ve işten el çektirmeleri görmezden geliyor, hatta bu hukuksuzluğu meşru göstermeye çalışıyor. Bir de itirafçılar geçidi başladı ki, hem hukukî olarak hem de vicdanî olarak sorunlu. Darbe başarısız oldu diyorlar, ama başarılı olsaydı acaba bugün yapılanlardan farklı olarak ne yapılırdı?
Egemen medya iktidar tarafından övgülere boğulduktan sonra, yetmedi, Saray’da ağırlanıp bir kez daha takdir edildi, fotoğraflar çekildi ve o an ölümsüzleştirildi. O kareye giren gazeteciler,  çocuklarına, torunlarına uzun uzun anlatır artık…
Oysa ki “büyük” medya yanıtlarını araması gereken soruların yanından bile geçmedi:
§  Darbe girişiminin askerî ve siyasî lideri kimdi?
§  TRT’de okunan Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisini kim(ler) kaleme aldı? Darbeciler hakkındaki tek resmî belge olan bu metnin içeriği üzerinde neden herhangi bir araştırma ya da tartışma yapılmıyor?
§  Son tasfiyeler göz önünde bulundurulduğunda, Cemaat ordu ve bürokrasi içinde gerçekten bu kadar iyi örgütlenmişse, darbe yapmaya ihtiyacı var mıydı?
§  Gözaltına alınan, tutuklanan, işinden atılan binlerce insanın hepsi gerçekten Gülenci mi?
§  Roboski’den Soma’ya, KCK’den Ergenekon’a, Fenerbahçe’nin şikesinden Rus uçağının düşürülmesine kadar birçok siyasî, toplumsal skandalın gerçek siyasî sorumlusu kimdir?

Soruları çoğaltmak mümkün.
Gazeteci, esas olarak, kamuoyunda yanıtsız kalmış sorulara yanıtlar arayan bir profesyonel olmalı. Yeni soruları ortaya çıkarmak da gazetecinin işi. Gazeteci, keza, kamuoyunda yaygınlaşmış, ama doğruluğu şüpheli bilgi ve görüşleri de inceleyip, araştırıp açıklığa kavuşturan kişi olmalı.
Gazeteci, üç gün önce hakaret ettiği yabancı bir lidere bugün gülücükler atmaz. Gazeteci, geçmişte öve öve bitiremediği bir cemaat liderini iki dakikada harcayamaz. Ama oluyor işte. Neden mi? Çünkü manevra yapan gazeteci değil ki… Patron dönünce o da dönmek zorunda. Gazeteci, bağımsız ve özgür olmayınca, gazeteci olamaz. Olsa olsa sözcü olur, temsilci olur, propagandacı olur, reklamcı olur…
Araya sıkıştırayım: Egemen medya bu soruların yanıtını arayamaz, arasa da bulamaz. Çünkü 15 Temmuz konusundaki birçok gerçek, mevcut iktidara dokunuyor.
Benim takıldığım bir başka nokta var:
Salt siyasî tartışmaların konusu değil. Medya, bir konuyu özel olarak ele alıp işliyorsa o konunun tersini, yani zıddını, farklı bakış açılarını da incelemeli.
Çok sayıda devlet adamı, siyasetçi ve bazı meslektaşlar, 15 Temmuz’dan sonra, özel olarak da cadı avının başlamasıyla birlikte, Gülen cemaati konusunda yanıldıklarını, aldatıldıklarını itiraf etti, yazdı, söyledi.
Aldatılanlar ve itirafçılar ekranlarda bu kadar boy gösteriyorsa, aldatılmayanları ve Gülen’e baştan beri karşı çıkanları da yurttaşın tanıması, bilmesi gerekir, değil mi?  Belki böylelikle aldatılanların neden aldatılmış olduğu, itirafçıların da neden itirafçı oldukları daha iyi anlaşılabilir. Hiçbir şey, zıddı teşhir edilmeden/deşilmeden doğru dürüst anlaşılamaz.
Aldatılanlar listesine baktığımda, örnek olsun diye bile, bir tane hakiki laik, hakiki cumhuriyetçi, hakiki solcu yok! Üç sıfata da hakiki vurgusunu yapmak zorunda hissettim, çünkü memlekette aslında resmî bir dinin mensubu gibi davranıp kendini laik sanan, 29 Ekim, 10 Kasım ya da 30  Ağustos’larda heyecanlandığı için kendisini cumhuriyetçi sanan ve en nihayet sağcılardan hoşlanmadığı için, ama sağcı devlet gibi düşünmesine rağmen kendini solcu sanan yüz binlerce yurttaş var.
Laikliğin, cumhuriyetçiliğin ve solculuğun “yenilenmiş 1789  versiyonunu” benimsemiş olanlar Gülen cemaatine hiçbir zaman yüz vermedi, onlara inanmadı, onlar tarafından da aldatılmadı. Çünkü azınlık da olsa bu kesim, ideolojik olarak Gülen ile AKP arasında büyük, önemli, tayin edici bir fark olmadığını biliyordu. Hele laiklik, cumhuriyet ve solculuk konularında Gülen ve Erdoğan dün de, bugün de aynı saftalar. Kürt meselesi, Ermeni sorunu, Kemalizm gibi tayin edici siyasî konularda da Gülen ve AKP hep hemfikir.
Laik, cumhuriyetçi ve solcu muhalefetin bir başka avantajı daha var: AKP de, Gülen de esas olarak iktidar ideolojileri ve yapılanmaları. Erdoğan başbakan iken, bir oylama öncesinde, seçimleri kaybederse siyasetten çekileceğini açıklamıştı. Çünkü onun için siyaset sadece iktidar anlamına geliyordu. Ve Erdoğan gibi büyük bir devlet adamı, genel müdürlerin uğraşı olan muhalefet liderliğine tenezzül etmezdi. Gülen cemaati de kendisini geçmişte ve bugün hep iktidara göre konumlandırıyor. Eskiden Ecevit’le flört, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller ile iyi geçinme, son dönemde de CHP’ye sızma bunu kanıtlıyor.
Laiklik, cumhuriyetçilik ve solculuk, insanı Gülen ya da AKP gibi mecralardan koruyan sağlam zırhlardır. Muhalefet de,  insanı her daim canlı ve mücadeleci tuttuğu için vazgeçilmez bir yaklaşım…
Şimdi, üç temel kimliği/niteliği/siyasî-ideolojik tutumu biraz somutlaştıralım:
§  Özü din ile devlet/kamu/toplum işlerini birbirinden ayırmak olan laiklik, dinî temaları kullanarak siyaset ya da hizmet yapan kesimlerden uzak durur. Laiklik, devlet yönetiminde dini değil, bilimi temel alır. Laiklik, tüm dinlere, inanç ve mezheplere eşit uzaklıkta durur ve hepsine kördür. Gülen’in ve AKP’nin devlet ve toplum konusundaki söylemleri ve eylemleri din temelli olduğu için, laiklik, bu iki kesime de uzak durur. Daha çok Gülen cemaatinin söylem ve eylemlerinde varolan, hep din temelli  hurafe ve itikatlar, laikliği kavramış olanları uyarır. En basitinden Darwinciliğe karşı tutum önemli.
AKP okullarda din derslerini zorunlu yapmaya çalışırken Erdoğan’ın ‘’Matematik nasıl zorunlu ders ise, din dersi de zorunlu olacak’’ mealindeki açıklaması bu kesimin bilim konusundaki tutumunu yansıtıyor. Pozitif bilimlere önem vermesine rağmen —o da bilim aşkından değil, iktidarı ele geçirmek için— Gülen cemaati de son tahlilde kendi oluşturmaya çalıştığı din temelinde faaliyet gösteriyor.
§  Şimdi burada uzun uzun cumhuriyetçilik tarihine ve tasvirine girecek değilim. Ancak cumhuriyet, tekke, tarikat, cemaat, şeyh, ağa tanımaz. Kısacası, tüm yurttaşlar her alanda eşittir. Cumhuriyette hiç kimse ya da hiçbir kesim, özel olarak dinî kimliği nedeniyle veya başka bir nedenle imtiyaz sahibi olamaz. Cumhuriyet, feodallerin, yani toprak sahipleri ve ruhban sınıfının iktidarını yıkarak, Kral’ın ya da Padişah’ın keyfî düzeni yerine hukukun üstünlüğünü esas alarak kurulmuş bir düzendir. AKP de, Gülen cemaati de teorik ve pratik olarak cumhuriyetçi değil. Her iki kesimin Osmanlı hayranlığı cumhuriyet karşıtlığının sadece bir örneği. Esas olarak kendi örgütlerinin iç işleyişinde demokrasiden değil, tek adam egemenliğinden kaynaklanan uygulamalar da cumhuriyetçi olmadıklarını gösterir. Gülen ve AKP’nin ideologları bağıra çağıra 1789’a, Batı değerlerine karşı çıkar. Onların karşı çıktıkları aslında cumhuriyet, laiklik ve hukukun üstünlüğü. Sabah gazetesinin zavallı bir yazarı, Yeni Şafak’tan bir köşe yazarıyla girdiği polemikte, mealen “Türk milletinin vicdanı evrensel hukukun üstündedir” diye yazmıştı. AKP de, Gülen de, cumhuriyet deyince hem cehaletten hem de kasıtlı olarak sadece Kemalist cumhuriyeti anlıyor. Kemalist cumhuriyetin (ki cumhursuz bir cumhuriyettir ve “çivit badanalıdır”) benim savunduğum cumhuriyete teğet bile geçemediğini belirteyim.
§  Solculuk da, kaçınılmaz olarak tartışmalı bir kavram olsa da, özü, esası, genel tanımı belli. Solculuğun olmazsa olmaz üç temel niteliği, sermayeye karşı emekten yana olmak, milliyetçiliğe karşı enternasyonalist olması ve özel çıkara karşı hep kamu çıkarını savunması.AKP ve Gülen’in vazettiği ve uyguladığı neoliberal politikalar, solculuk açısından, bu iki kesimle mücadele etmek için yeterli bir neden.Türkiye’de kendini solcu sanıp devlete karşı Kürt haklarını savunan ne kadar insan ya da grup var? Ulusalcılık (bizim Celal’in deyimiyle ulusolculuk), milliyetçiliğin sol jargonla savunulması. Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil ya da Doğu Perinçek solcu olarak kabul ediliyorsa, bu solculuk majestelerinin solculuğudur, resmî solculuktur, devlet solculuğudur, yani devletçi ve milliyetçidir… Almayalım, kalsın! Erdoğan’ın formüle ettiği “millî ve yerli” kavramı da, milliyetçiliğin, içe kapanmanın ifadesi, enternasyonalizme set çekmenin tezahürü.

Dünyada galiba Karl Popper ile başlayan, bizde de ‘80 sonrası sivil toplumculuk olarak tezahür eden sol görünümlü bir akım da var. 1980 sonrasında, İslâmcıların da mağdur olması bahanesiyle, Medine Vesikası gerekçesiyle, bazı solcu aydınların, Ecevit’in de… Dilipak’larla, Bulaç’larla işbirliğine başlamaları da pek hayırlı sonuçlar vermedi. Şerif  Mardin hoca da Said-i Nursi’nin sivilliğinden filan dem vurmuştu sosyolojik tahlillerinde, değil mi?
Bir televizyon programı, bir gazete köşesi, okul gösterme bahanesiyle bir yurtdışı gezisi, her yıl Abant’ta kürsüye çıkma karşılığında ya da tamamen gafletten, ideolojik zaaftan aldatılmış kişiler olabilir. Bazıları da arkadaşlarımız.
İktidar sahiplerinin aldatılmışlığı ise pek inandırıcı görünmüyor. Onların o zaman Gülen’e ihtiyacı vardı. O kadroları kullandılar, koalisyon kurmuşlardı. Kasıtlı olarak, bile bile tonla yasadışı ve gayrımeşru işi birlikte yaptılar. O zamanlar iki taraf da samimi idi, gayet iyi anlaşıyorlardı. Kimse kimseyi aldatmadı.
Foucaultgiller yanılmadı. Laikliği, cumhuriyetçiliği, solculuğu ilke edinenler, muhalefetten vazgeçmedi. Hiçbir özel çıkarı savunmadı, hep kamu çıkarını ön planda tuttu. Dini kişisel alanda tuttu, dinin kamuya, devlete, kolektife, topluma sıçramasına rıza göstermedi, bu girişime alet olmadı, karşı çıktı.
Biz aldatılmadık. Siz de gerçekten laik ve cumhuriyetçi olsaydınız, aldatılmazdınız. Ya da aldatıldık demezdiniz. Solcu olmanız şart değildi. Zaten sizin solcu olmanız mümkün değil ki…
(*) http://birdirbir.org/medyanin-islemedigi-bazi-konular-mesela-peki-biz-neden-aldatilmadik/

22 Temmuz 2016 Cuma

Darbe girişiminde medya

* Gazetecilik / habercilik savaş ya da darbe girişimi ortamlarında normal zamanlara kıyasla daha da büyük önem ve değer kazanıyor. Ama gazeteciliğin / haberciliğin olmazsa olmaz birinci koşulu bağımsız ve özgür olmak! 15 Temmuz medyasını değerlendirme girişimi / denemesi…
Egemen medyanın 15 Temmuz darbe girişimi konusunda başarılı bir sınav verdiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı, başbakan, bilumum resmî zevat, konuşmalarında “darbeye karşı çıkan kahraman milletimize ve görevini yapan medyaya” onlarca kez teşekkür etti.
Oysa ki, medyanın aslî görevi, iktidarın (üç gücün) olumsuzluklarını, açıklarını kamuoyu adına izleyip teşhir etmek. İktidarın söylemini yaygınlaştırıp meşrulaştırmaya çalışmak değil. Gazetecilik doğa olarak, yapı olarak, tanım olarak eleştirel bir meslek. Halkla ilişkiler, reklam ve ajitasyon-propagandadan en önemli farklarından biri de bu…
Bir kere siyasî iktidarın medyayı övmesi, medya açısından pek hayırlı bir girişim değil. Medyayı övecekse, kendisine hizmet eden yurttaş, okur, radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisinin övmesi beklenir. İktidar övdüğüne göre, medya bu örnekte iktidara hizmet eden bir yayın çizgisi izlemiş demektir.
Egemen medyanın darbeye karşı çıkması, kuşkusuz olumlu, gerekli ve doğru bir tutum. Ne var ki bizim örneğimizde, egemen medya, darbe konusunda, bizzat kendisi çok demokrat, çok özgürlükçü olduğu için değil, mevcut yasal ve meşru iktidar karşı çıktığı için tutum aldı. Sahibinin sesi…
15 Temmuz gecesi, meslektaşlarımızın, stüdyolarını basan ve şiddet kullanan darbeci askerlere karşı mesleklerini ve işyerlerini korumaya çalışması da kuşkusuz olumlu ve doğru bir yaklaşımdı.
Ne var ki 15 Temmuz’dan bu yana devam eden darbe yayınlarına baktığımızda, egemen medyada eskiye nazaran değişen bir yayın politikası yok. Yine tek yanlı olarak siyasî iktidarın görüşlerini yaygınlaştırıyor.
15 Temmuz gecesi ve sonraki 48 saat içinde egemen medya iki konuda hatalı idi. (Sadece iki konu mu? Zaten ne zaman hatasızdı ki?)
  • Darbeye karşı olmakla birlikte medyanın esas görevi halkı, toplumu, yurttaşı bağımsız ve doğru bir şekilde bilgilendirmektir. Sadece iktidarın görüş ve bilgilerini yaygınlaştırınca gazetecilik / habercilik yapılmış olunmuyor. Egemen medya, 15 Temmuz akşamüstünden itibaren, geleneksel işvereni olan iktidara bağlandı ve onun yayınlarını sürdürdü. İktidar, ortada henüz hiçbir emare, işaret, bilgi, belge ve isim yokken, darbenin FETÖ tarafından yapıldığını ilan etti. Bu bilginin haber değeri vardır ve tabii ki yayınlanır. Ama iktidarın her söylediğinin doğru olmadığı bilinen bir ülkede, egemen medya, konuyu araştırıp darbecilerin kimliği, niyeti, yapılanması konusunda bilgi toplamalı ve yayın yapmalıydı. Bu yapılmadı. Aradan neredeyse bir hafta geçmesine rağmen darbenin lideri, amaçları konusunda hâlâ doğru dürüst, açık, net, ayrıntılı bir bilgi, bir haber yok egemen medyada. Darbeciler konusunda herkesin elinde bir tek metin / belge var. O da, TRT sunucusuna zorla okutturulan bildiri. Darbeye karşı olan egemen medyanın önemli bir kısmı garip bir şekilde bu bildiriyi yayınladı. Bu metnin de haber değeri var mutlaka. Ama “bu bildirinin yayınlanması TSK’nın emridir” ibaresi ile TRT dışındaki televizyon kanallarına da ulaşınca, darbe karşıtı medya organlarımız bu bildiriyi yayınlamakta beis görmedi. Oysa ki, bildiriyi olduğu gibi yayınlamadan, bildirinin içeriği konusunda yurttaşı haberdar etmek mümkündü. Egemen medya, 15 Temmuz sınavında bir kez daha bağımsız olmadığını kanıtladı ve iktidarın sözcülüğü işlevini sürdürdü.
  • İkinci konu, uzman konuklar ve mikrofon uzatılanlar. Darbe, resmî söyleme göre, bütün millete karşı yapılmışsa, tepki olarak milletin farklı kesimlerinin temsilcilerinin görüşlerini aktarmak gerekmez miydi? Üstelik CHP’den HDP’ye, MHP’den yarı-resmî STK’lara kadar neredeyse herkes darbe girişimine karşıydı. Ama egemen medya (burada hem Akmedya’yı hem de kadim yaygın medyayı kastediyorum) sadece ve sadece iktidar ve AKP yanlılarının görüşlerine yer verdi.
Belki küçük bir ayrıntı, ama meslekî açıdan can sıkıcı. Egemen medya kanallarından birinin Ankara temsilcisi, galiba Skype ile  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlanırken, temsilcinin cep telefonu ekranında nahoş bir manzaraya takıldım. Beş-on saniye… Ekranda bir MİT yetkilisinin adı vardı. Gazeteci cumhurbaşkanına MİT üzerinden / aracılığıyla ulaşıyorsa, bu durum çok iyi bir referans değil. Evet, gazeteci MİT dahil herkesle görüşür, herkesten bilgi alır. Ama cumhurbaşkanına, onun özel kaleminden ya da basın danışmanından ulaşılır.
Gazetecilik / habercilik doğru soruları sorup doğru yanıtlar arama mesleği. Gazetecilik / habercilik çelişkileri saptayıp bunların nedenlerini anlama ve anlatma mesleği. Bizim egemen medyamız bu konularda hâlâ ketum:
  • FETÖ’nün askeriye, adliye, maarif, maliye ve diğer resmî kurumlarda hakikaten bu kadar çok taraftarı / militanı / adamı var mı? Çanakkale’de Çarşı’nın bekçisi bile acaba neden gözaltına alındı?
  • Bu kadar kapsamlı bir darbe girişimi konusunda, cumhurbaşkanının açıklaması hesaba katıldığında, MİT neden eniştenin gerisinde kaldı?
  • Kitlesel tasfiyelere, gözaltı, tutuklama, işten el çektirmelere baktığımızda, bu kadar insanı ne zaman, kim, hangi iktidar göreve getirmişti? Bu listeler 24 saatte mi hazırlandı?
  • Bir bakan “Türkiye bölgede huzur adası” dedikten bir hafta sonra kanlı bir darbe girişimi oluyor. “OHAL demokrasiye zarar vermeyecektir” dedikten üç saat sonra da “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulamasını askıya alıyoruz” demek nasıl açıklanır?
  • Ekranlara yansıtılan, darbeci askerî yetkililere ve erlere yapılan muamele açıkça işkence olarak ortaya çıkarken, egemen medya bu konuda neden suskun?
  • Yüzlerce insanın öldüğü, galiba onbinlerce insanın işinden olduğu, gözaltına alındığı bir ortamda, her gece meydanları doldurup “Demokrasi Bayramı” kutlamaları örgütlemek olağan ve doğal bir gelişme mi?
Soruları çoğaltmak mümkün. Şimdilik mümkün olmayan  şey, bizim egemen medyanın bir türlü ve hâlâ medya olamaması. Kendileri sadece egemen!

14 Haziran 2016 Salı

ÜÇ SOYKIRIM

1937-38 Dersim Hadisesini
Dönemin Türk Gazeteleri Nasıl Aktardı? (*)

·      1915, 1937-38 ve bugün yaşadığımız Cizre, Silopi, Gever, Sur katliamları aynı devlet zincirinin halkaları. Türkiye’de bu dönemlerin matbuatı, basını ve medyası, bu üç felaketi de aynı resmi bakış açısıyla izledi ve aktardı. 

Merhaba,

Bizden önce burada konuşan Cizreli kadınlar aslında her şeyi çok açık bir şekilde anlattılar. Söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Neyse ki oturum başkanı bir ara verdi de, biraz olsun kendimize geldik. Çünkü bu trajik konuşmalardan sonra bizim, hepimizin nutku tutuldu. Çoğumuz öfkeden gözyaşlarımızı tutamadık.

Cizreli kadınlara da helal olsun! Oğulları eşleri katledilmiş, ama onlar dimdik ayakta ve Barış talebi konusunda ısrarcılar.

Benim, medya eleştirmeni olarak, Cizreli kadınlardan öğrendiğim iki şey var:
-        Bodrumdaki gençleri, sokaktaki çocukları, kundaktaki  bebekleri, yaşlı kadınları, dedeleri vurup öldürenler ve onlara talimat veren siyasi yetkililer, bugün burada olsalardı, yaptıkları katliamın hedefine ulaşmadığını görselerdi, anlasalardı, iyi olurdu. 1925’den beri vurup kırıyorlar, yakıp yıkıyorlar ama Kürt meselesi hala çözülemedi…
-        
     İkincisi, iktidar yanlısı medyayı, meslek gereği mecburen takip ediyoruz. Onların Cizre hakkında yazıp çizdikleri ortada. Arşivlerde duruyor kupürler, video CD’leri de. ‘Teröre Karşı Mücadele’ adı altında yürütülen bu saldırının ne olduğunu Cizreli kadınlar ayrıntılı bir şekilde, zaman, mekan, isim vererek anlattı. Onlar kendi yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını aktardı. Şimdi Cizreli kadınlar ya da Cizre sakinleri, iktidar yanlısı medyanın yazdıklarına mı inanacak yoksa kendi yaşayıp görüp bildiklerine mi? Sanal gerçek/medyatik gerçek, hakiki gerçeği değiştiremez, bozamaz!

Bugünkü toplantıda benden, ‘’1937-38 Dersim Hadisesini Dönemin Türk Gazeteleri Nasıl Aktardı?’’ meselesini incelemem talep edilmişti. Kusura bakmayın, biraz ‘Tereciye Tere Satmak’ gibi olacak, çünkü dün burada 1937-38 Soykırımının birkaç tanığını zaten dinledik. Onlar, tıpkı Cizreli kadınlar gibi, yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını anlattılar. Ve onların aktardıkları, o dönemde Istanbul gazetelerinde yazılanların tam tersiydi.

Sunumu hazırlamak için en çok üç kaynaktan yararlandım:
-        
     İsmail Beşikçi’nin, Hocam hürmetler, ‘‘TUNCELİ KANUNU(1935)VE DERSİM JENOSİDİ’’ (IBV Yayınları)
-         Taha Baran’ın ‘’BASINDA DERSİM’’, (İletişim Yayınları)
-         Faik Bulut’un ‘’TÜRK BASININDA KÜRTLER’’ (Evrensel Basım Yayın)

Aslında son yıllarda Dersim konusunda tarih, siyaset bilimi, medya merkezli roman, deneme, makale ve akademik yayın sayısı arttı.
Tarih incelemelerinde, yani geçmişimizi araştırırken, başvurduğumuz farklı kaynaklar mevcut:

* Resmi tarih bilgi ve belgeleri önemli, çünkü bu tür belgelerde neyin nasıl sunulduğu önemli, ama esas olarak başka kaynaklarla kıyaslandığında ortaya çıkarılan bir husus var ki çok önemli: O da, resmi tarihin neyi gizlediği, neyi tahrif ettiği ve bunları neden yaptığı. Resmi kaynak derken sadece TC kaynaklarını kastetmiyorum, yabancı diplomatların raporları, bölgedeki Hristiyan misyonerlerin rapor ve gözlemleri de önemli ve ilginç bilgiler içeriyor.
Resmi kaynakların, belgelerin bir başka özelliği de şu: Kendini güçlü ve muzaffer göstermeye çalışırken, bazı resmi belgelerde suç itirafları var. Mesela zehirli gaz kullanıldığı kayıt altına alınmış. Örneğini birazdan göstereceğim. Ya da yine aynı hevesle, yani ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamaya/sergilemeye çalışırken, anlamsız sözcükler, kötü itiraflar sıkışıvermiş araya. Mesela Dersim haberlerinin birinde ‘Kıtalarımız Kutudere mevkiini işgal etti’’ diyor. Bir ordu kendi topraklarında, kendi yurttaşlarının yaşadığı bir bölgeyi işgal eder mi? Dersim düşman toprağı mı?  

* Türkiye’de ve yurtdışında siyaset bilimi, kültürel çalışmalar, sosyoloji, psikoloji, demografi gibi farklı alanlarda yapılan akademik çalışmalar. Lisansüstü ya da doktora tezleri, akademisyenlerin makaleleri

* Sözlü Tarih yöntemi, son dönemde oldukça önem kazanıyor. Çünkü teorik çalışmaların yer veremediği bazı bilgiler hatta duygular, ancak olayın tanıklarının anlatımları sayesinde ortaya çıkıyor.

* Birazdan birkaç örneği slaytlarla ekrana yansıtacağım, orada daha iyi göreceğiz. Dönemin gazeteleri de bizim tarih bilgilerimiz, tarih anlayışımız açısından önemli bir kaynak.

Gerçeğe yaklaşabilmek için bu saydığım bütün kaynakların eleştirel bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bizi gerçeğe yaklaştıracak önemli bir yöntem de kıyaslama. Yani söz konusu dört kaynaktaki bilgileri kıyaslamamız, çapraz denetlemeye tabi tutmamız gerekiyor.

Ben bugün burada sadece 1937-38 döneminde yayınlanan Türk gazeteleri üzerinde duracağım.

Somut örneklere geçmeden önce birkaç noktayı hatırlatmak isterim:
-         Türk matbuatı, basını, medyası 1831’deki doğumundan itibaren devlet/iktidar yanlısı bir mekanizma olarak işlev gördü. Zaten Osmanlı döneminde ilk gazeteyi 2. Mahmut’un Saray’ı çıkardı, ilk gazeteciler de Saray’ın maaşlı memurlarıydı. 185 yıldan bu yana değişen pek bir şey yok. Yine Saray var, yine maaşlı memur gibi haber ve makale yazan ‘gazeteciler/yazarlar’ var.
-        
    Matbuatın iktidara bağımlılığı sadece siyasi ve ideolojik boyutla sınırlı değil. O dönem gerçek anlamda profesyonel gazetecilik de olmadığı için, Cumhuriyet döneminde, başta Anadolu Ajansı olmak üzere, haber üreten kişilerin çoğu zaten devlet memuru. Özellikle taşrada, Vali’nin özel kaleminde çalışıyor mesela… Dolayısıyla, bu memur-gazeteciler, gerçeği değil devletin istediği, devletin çıkarı olan bilgi ve fikirleri haber ya da dizi olarak yazıp yayınlıyor.
-       
          1937-38 Dersim Soykırımı, Cumhuriyet döneminde 1925 Şeyh Said Hadisesiyle başlayan Kürt ayaklanmaları diyebileceğimiz dizinin, kronolojik olarak bir halkası. Biliyorsunuz, 38’den sonra 1984’deki PKK’nin silahlı eylemlere başlamasına kadar, bölgede önemli ve kitlesel bir siyasi-toplumsal karşı çıkış yok. Türk basınında 1925 ile 1937-38’in izlenip aktarılmasını (Coverage) kıyasladığımızda, devletin ve dolayısıyla kendisini devletin ideolojisini yaygınlaştırmak ve meşrulaştırmakla görevli hisseden ve bunu aslında gönüllü bir şekilde ifa eden gazeteler,  gazeteciler ve haberler arasında bazı farklılıklar saptanır. Kemalist devlet ve onun yayın organları, 1925’de Kürt meselesi ile ilk defa karşılaşıyordu, dolayısıyla hem cahil hem de tecrübesiz idi. Şeyh Said Hadisesi konusunda Istanbul matbuatındaki ilk haber, olaylar başladıktan neredeyse 3 ay sonra yayınlanmıştı. 1925’le ilgili haberlerde, özellikle ilk başlarda, az da olsa, Kürd sözcüğü geçiyordu. Tabi olumsuz çağrışımlarla yüklü olarak. Dersim haber ve yazılarında, sanki özel olarak talimat verilmiş gibi, Kürd ya da Kürdlüğe ilişkin sözcükler neredeyse hiç yok!
-         
     İlginçtir. Dönemin 1937-38 Soykırımı konusundaki haber ve yazılarda, bugün hala kullanılan ibareler geçiyor. Birazdan somut örneklerini göreceğiz. 
     İzin verirseniz şimdi ekrana dönemin gazetelerinden birkaç kupür yansıtalım ve üzerinde konuşalım:


Dersim’in İçyüzü üstbaşlıklı bu yazı dizisinin birinci bölümünün başlığı ‘’Vahşi ve en kurnaz insanlar arasında’’.


 İkinci kupür: ‘’Dersim Meselesi Nedir?’’ üstbaşlıklı bir yazı dizisi. Ana başlık da ‘’Taş kovuklarla mağaralar içinde yaşayan insanlar’’.

Sadece bu iki kupürdeki nitelemelerden yola çıkarak, Türk egemenlerinin Dersimlileri nasıl betimlediğini, nasıl gördüğünü ve esas olarak da nasıl göstermek istediklerini anlayabiliriz. Yazı ve haberlerin içinde de zaten sık sık, ‘ilkel’, ‘vahşi’, ‘geri kalmış’, ‘hayvani’ gibi sözcükler geçiyor. Bu söylem, sömürgeci söylemdir. Fransız egemenleri, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Afrika’daki kabileler için de aynen bu sıfatları kullanıyordu. Edward Said, ‘Orientalisme’ kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatır. Türk egemenleri, bu sıfatları kullanıp, Dersimlileri aşağılamaya çalışırken, ‘Bakın siz medeniyet görmemiş, insanlarsınız; biz ise gelişmiş, medeni Türkleriz. Size yol, köprü, okul yaparak sizi medenileştireceğiz’’ mesajı veriliyor. Bu modernleştirici söylem aslında katliamı gizlemek ya da katliama sözümona meşru bir kılıf uydurmak için üretiliyor. Bir devlet, kendi vatandaşına ilkel, geri, vahşi der mi? İlkel, vahşi ve geri olan kimdir?


 Bakın zaten burada da Soykırım sonrası planlananlar başlık ve alt başlıkta aktarılıyor: ‘’Yeni ruh, medeniyet ve terakki ruhu’’! Bu başlıkta sorunlu başka noktalar da var: Dersim, gerçekten ‘Türk camiasının bir bucağı’ mı? Askerin, yasadışı olduğuna kanaat getirdiği kişi ve grupları ‘imha etmesi’ normal midir? Yoksa yakalayıp adalete teslim etmesi gerekmez mi?
Nihayet bugüne de bir gönderme yapalım. Türk matbuatı, basını ve medyası 1925’den bu yana Kürtleri öldüre öldüre, imha ede ede bitiremedi gitti. Bugünlerde de Türk medyasında yer alıyor, ‘PKK bitti’ haberleri…

‘Asi reislerin Ecnebi tahrik ile hareket ettikleri tahakkuk etti’ diyor bu başlık. Benzeri birkaç başlık daha var:


Evet bu iki başlıkta da Dersim hadisesinin dış kökenli olduğu iddia ediliyor ki… Bu çok eski bir gerekçedir. Şeyh Said’in de İngiliz ajanlarınca yönetildiği öne sürülmüştü. Bugün de mesela PKK’nin Ermeni, Siyonist ve Batılı emperyalistlerin maşası olduğunu yazar egemen medya. Rakibini başka milliyetten göstererek, milliyetçilik temelinde rakibine karşı kendi cephesini genişletme, güçlendirme siyasetidir ki, ajitasyon ve propaganda sayesinde icra edilebilir. Bu başlıkta da Seyid Rıza'nın '’ıstavrozlarından'  söz ediliyor ki, burada da ‘Gavurlara karşı Müslüman ittifakı’ kurulmaya çalışılıyor. Gerçi Seyid Rıza Hristiyan olsa ne olur ki? Üstelik de değil… Bugün de PKKlilere ‘Ermeni Dölü’ diyor devletin sözcüleri!

Mesaj şu: ''Dersimliler, Kürtler, Aleviler kendi başlarına bir şey yapamaz, onlar ancak yabancı güçlerin, karanlık odakların piyonu olabilirler!''. Bu propaganda, gerçeği inkar etmek için kullanılır. Dersimlilerin, Kürtlerin, Alevilerin uğradığı baskı ve zulümü gizlemek için, onların haklarını görmezden gelmek, mücadelelerini karalamak için geliştirilir.

Mahkeme safahatına ilişkin de çok sayıda haber yayınlanmış o dönemin gazetelerinde. Çoğu yalan. Mahkeme tutanakları ile bu gazete kupürlerini kıyasladığınızda, haberlerde duruşmada olmayan eylemler, söylenmemiş açıklamalar okuyorsunuz. Üstelik tüm bu haberlerin hiç birinde, mahkemede sanıkların avukat tutamadığı, temyizin olmadığı yazılmamış.
Bakın mesela şu resim altında bile, henüz hüküm kurulmamışken, sanıklara ‘suçlu’  diye hitap ediyor. Seyid Rıza ve arkadaşları, yakalandıkları andan itibaren hep ‘suçlu’ olarak anılıyor. Mahkeme, duruşmalar sadece gösteri olarak düzenlenmiş. Karar baştan belli, bu nedenle sanıklar ilk günden itibaren ‘suçlu’. Suçlu ise neden yargılıyorsun ki?


Bu da tamamen yalan bir haber. Seyid Rıza’yı aşağılamak için ‘İtirafçı’ göstermeye kalkışmış Türk gazetesi. Oysa ki mahkeme kayıtlarında Seyid Rıza’nın böyle bir ifadesi yok. Ayrıca resmi matbuatın şöyle iyi bir yanı da var: Gerek aynı gazetenin farklı tarihlerdeki nüshalarına baktığımızda, gerekse farklı gazetelerin Dersim haberlerine baktığımızda çelişkileri ortaya çıkarmak kolay. Çünkü hiç biri, gerçeği yazmıyor. Hepsi devletin resmi tezlerini savunuyor. Dolayısıyla bakanlar, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, savcılar ya da hakimler muhabirlere farklı zamanlarda farklı bilgiler verebiliyor.


 Bir yalan haber daha… Aslında bu yalan zaten sadece başlıkta yer alıyor. Haberin içinde Seyid Rıza’nın herhangi bir şeyi itiraf ettiği filan yok. Istanbul’daki editör, kafasına esmiş, ya da işine öyle geldiği için Seyid Rıza’yı itiraf ettirmiş.  Dikkat edin, mahkeme daha bitmemiş, ama sanıklar hala ‘suçlu’…

 Bakın işte burada başka bir gazetede Dersimli liderlerin itiraf değil inkar ettiklerini yazıyor.


Bu haberde iki nokta var. Birincisi sanık hala ‘suçlu’. İkincisi propagandanın Türkçe’yi de nasıl bozduğunu gösteren bir örnek. Türkçede ‘BuhranLAR’ geçiriyor denmez, ‘Buhran geçiriyor’ denir. Ama propagandacı, durumun ne kadar vahim olduğunu belirtmek için, abartmak için buhran’ı da çoğul yazmış ki, daha inandırıcı olsun. Kayıtlarda ise, gözaltı süresince ve mahkeme safahatı boyunca Seyid Rıza’nın bunalım geçirdiğine dair en küçük bir bilgi yok.
Bu da ilginç. Mahkeme bitmiş, hüküm kurulmuş ama beraat eden sanıklar hala ‘suçlu’! Bu haberde ilginç bir başka nokta ise, yine güç gösterisi, korkutma/yıldırma amacıyla Dersim’in adı, ‘Tunç Eli’ (Vururum ha! Parçalarım seni!) olarak değiştirilirken, yine propaganda bu sefer Türkçe’deki ses uyumu kuralını ihlal etmiş. Başta U harfi olursa öteki hecede E değil A gelir. Halk dilinde de zaten Tunçeli denmiyor, inceltilerek Tunceli deniyor.

Şimdi iki tane de karikatür göstereceğim:Burada üç nokta: Karikatürde çizilen Dersimli, Nazi Almanya’sında çizilen Yahudi’ye benzemiyor mu? Eli kanlı bıçaklı, şişman ve çirkin bir adam! İkincisi, resim altında, ‘Cumhuriyet böyle vatandaş tanımıyor!’ demişler. Yıllar sonra Genelkurmay Başkanlığının yayınladığı bir bildiride, İlker Başbuğ döneminde, Kürtlerden ‘Sözde Vatandaş’ diye bahsedilmişti. Son nokta da şu: Resim altındaki ibarenin Celal Bayar’ın bir nutkundan alındığı belirtilmiş. Egemen matbuat, egemenlerin sözünü tekrar ediyor, yaygınlaştırıyor, meşrulaştırmaya çalışıyor.Bu karikatürde de yine bir devlet büyüğünün sözü resmedilmiş. Matbuatın kendi bağımsız görüşü yok, bu nedenle o sadece egemenlerin görüşlerini yansıtıyor. İnönü büyük konuşmuş. ’Bu son demiş’. Halbuki, 1938’den 46 yıl sonra PKK’nin direnişi başladı. Demek ki Dersim son değilmiş! Öğretmenin ya da sadist babanın küçük çocuğu kulağından çekip terbiye etmesine atfen çizilen bu karikatür geçersiz. O yöntemle Dersimliler, çocuklar bile islah edilemiyor.


 Kemalizmi yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan Cumhuriyet gazetesi, o dönemin Devlet gazetesi idi. Sol üst köşede Türk bayrağı reklamı yapılmış. Olabilir. Ama başlıkta iki olumsuzluk var: ‘Temizlemek’ fiili kirli şeyler için kullanılır. İnsanlar için değil. Dersim dağlarında ‘temizlendiği’ iddia edilen ‘son çapulcu grupları’na 2013 yazında Taksim’de Gezi Parkı civarında rastlanmıştır.

Şimdi yine çok sonra arşivlerden çıkarılıp yayınlanmış iki belge:Oya Baydar demin anlatmıştı. Beşikçi’nin kitabında da ayrıntılar var. Mustafa Kemal’in bizzat kendisinin,  Dersim hadisesiyle ilişkisi, 1935’de Trabzon’da yapılan toplantıyla başlıyor. Bu belgede de K.Atatürk, isim vererek ‘Kalan aşireti ve diğer aşiretlerden bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödetileceğinden hiç kuşku duymadığımı belirtmek isterim’ diyor. Bir Cumhurbaşkanının bu ifadeleri herhangi bir mahkemede ‘Kırım talimatı’ olarak kabul edilir.


Bu ikinci belge de Başbakan Refik Saydam’ın 1942 tarihli bir dilekçesi. Kendisi tıp doktoru olan Saydam, ‘Tunceli Harekatında’ zehirli gazların kullanılmış olduğunu itiraf ederken, sivillerin ölümüne yol açan bu tür silahların düşmana karşı bile kullanılmaması gerektiğini hatırlatıyor.
Dolayısıyla hiçbir suç ilelebet gizli saklı kalmıyor.

Daha onlarca yüzlerce kupür ve belge var. Ben bunların bir kısmını referans olarak belirttiğim 3 kitaptan, bir kısmını da İnternet’ten aldım. Bu belgelerin sahte olduğunu iddia edenler çıkabilir. Ne var ki şimdiye kadar resmi makamlar bu belgeleri yayınlayanlar hakkında ya da bu belgeler hakkında herhangi bir idari ya da cezai soruşturma açmamış. Ayrıca belgelerin gerçek olması kadar  önemli bir başka nokta var ki, bu gazete kupürlerinde ya da belgelerde belirtilen olayları, zulmü, kırımı yaşamış olan insanlar var. Halen hayattalar. Dün gelip burada anlattılar. O insanlar sahte değil, yalan da söylemiyorlar…

Son slayt:


Dönemin Türk matbuatı Dersim jenosidi konusunda bin bir yalan üretmiş, ajitasyon propaganda yapmıştır da, Seyid Rıza’nın şu ünlü cümlesini hep görmezden gelmiştir. Önemli değil, bu cümle geçerliliğini bugün hala koruyor ve on binlerce Dersimlinin hafızasında, yüreğinde yaşıyor.

Tüm bu aktardıklarımı özetlemem gerekirse şunları söyleyeceğim:

+ Türk matbuatı, Dersim hadisesinde Dersimlileri aşağılayan bir yaklaşım benimsedi. (İlkel, Vahşi). Olayı tek yanlı bir şekilde, sadece devletin gözüyle yansıttı. Dersimlilerin gerçeklerini, taleplerini, haklarını ya tamamen görmezden geldi ya da tahrif etti.

+ Türk matbuatı, Dersim’de yerel halk gerçeğini görmezken, meseleyi Ermenilere, yabancılara bağladı.

+ Türk matbuatı, Dersimlilerin Kürt kimliğini inkar etti.

+ Türk matbuatı, resmi rakamlara göre 10 binden fazla insanın öldürüldüğü harekat konusunda, Dersimlileri saldırgan, Türk ordusunu savunma halinde gösterdi. Ordu masumdu, Dersimliler saldırgandı.

+ Türk matbuatı, tüm haberlerinde, savunma hakkı ve temyizi olmayan mahkeme safahatını yasal, meşru, haklı bir yargılama gibi gösterdi. Sanıkları baştan ‘Suçlu’ ilan etti.

+ Türk matbuatı, Dersim soykırımını kendisi açısından büyük bir medeniyet zaferi gibi gösterdi.

+ 1937-38 gazetelerinde Dersim hadisesi konusunda kısacası ve bir tek cümleyle söylemek gerekirse, haber-bilgi yok, resmi ajitasyon ve propaganda var.

İki gündür Dersim’deyim. 1937-38 Soykırımından söz edilirken hep 1915 Ermeni Soykırımı ile bugünlerde Cizre-Silopi-Gever ve Sur’da olup bitenler birlikte anılıyor. 
Dün temsili cenaze töreninde bir arkadaş, Kurmanci  konuştuğu halde ben anladım. Bir gerçeği çok basit bir şekilde ifade ediyordu: 

‘Kemalizm, Erdoğanizm/Katliam berdevam’.

Gerçekten de, biliyorsunuz, ‘Devlette süreklilik esastır’  diye bir kural vardır. 1925’den bu güne matbuat, basın ve medyayı incelediğimizde, özellikle Kürt, Ermeni ya da Alevi meselesinde, devletin bu sürekliliğini haber, köşe yazısı, karikatür ve fotoğraflarda zaten okuyoruz, görüyoruz.

Bu süreklilik iyi bir şey değil.

Teşekkür ederim.

(*) Bu metin, Dersim’de 5 Mayıs 2016 günü yapılan, ‘’Unutturmak Değil Yüzleşmek/Soykırım Tanınsın, Dersim’i Yeniden İnşa Edelim’’ konulu  ‘’7. Dersim 1937-38 Konferansı’’nda  yapılan sunumun bilahare düzenlenerek yazıya dökülmüş halidir.