3 Şubat 2009 Salı

Can Dündar’ın asıl sürprizi!

Can Dündar, 3 Şubat 2009 Salı tarihli, Milliyet gazetesinde, ‘Kayıtlardaki sürpriz’ üst başlığı ve ‘Davos bandını yeniden izleyince...’ başlıklı yazısının bir bölümünde aynen şöyle diyor:

‘’Tercümedeki eksik
9) Gelelim asıl sürprize:
Bandı İngilizce izleyince simültane tercümanın belki telaştan, belki diplomatik bir skandala engel olmak için bazı sert sözleri atladığı ya da dozunu düşürdüğü anlaşılıyor.
Mesela Erdoğan Peres’e, “Sesin yüksek çıkıyor. Sesinin çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisiyledir” diyor. Çeviri şöyle:
“Çok güçlü bir sesiniz var. Belki de kendinizi biraz suçlu hissettiğinizden sesiniz güçlü çıkıyor.”
Erdoğan’ın “Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz” sözü tercüme edilmemiş.
“Benim için Davos bitmiştir” sözü de...
Dolayısıyla, Peres ve Türkçe bilmeyen dünya, Erdoğan’ın diklenişini bizimle aynı dozda hissetmemiş.’’


Dündar bu iddiasını aynı gün TV8’deki bir demecinde de tekrar etti. Akşam yönettiği ‘Neden’ programında ise benim izleyebildiğim kadarıyla bu çeviri konusuna değinmedi.
Çünkü aynı gün, iki meslek kuruluşu, Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD) ve Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği Türkiye Bölgesi (AIIC-Turkey) bir basın açıklaması yayınlayarak Dündar’ı tekzip etti. Açıklamanın bir bölümünde şu cümleler yer alıyor:
(…) konuşmanın ve çevirinin kayıtları dinlendiğinde, Milliyet gazetesindeki yorumda yer alan somut iddiaların doğruyu yansıtmadığı anlaşılmaktadır:
- Söz konusu yorumda: “‘Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz’ sözü tercüme edilmemiş” denmektedir. Oysa konuşmanın bu kısmı meslektaşımız tarafından: “You kill people” şeklinde çevrilmiştir. Bunu Türkçeye: “Siz insanları öldürüyorsunuz” diye aktarabiliriz.
- Aynı şekilde, “’Benim için Davos bitmiştir’ sözü tercüme edilmemiş” iddiası da doğru değildir: Konuşmanın bu kısmı meslektaşımız tarafından: “I don’t think I will come back to Davos after this” şeklinde çevrilmiştir.


Gerçekten de, Can Dündar’ın da kaynak olarak gösterdiği Davos’un resmi sitesindeki (http://gaia.world-television.com/wef/worldeconomicforum_annualmeeting2009/default.aspx?sn=7017〈=en) kayıtları dinlediğimizde, ‘You kill people’ cümlesinin 01:02’de, ‘I don’t think I will come back to Davos after this’ cümlesinin de 01:04’de söylenmiş olduğunu dinleyen herkes duyacaktır.

Durum bu kadar açık iken, kayıtlar Türkçe ve İngilizce bilen ve İnternet’e giren herkes tarafından kolaylıkla dinlenebilirken, Can Dündar, bile bile, göz göre göre ve üstelik bu hatası çok kolay bir şekilde faş edilebilecek bir hata iken neden çevirmeni bu kadar kolay itham edebiliyor?

Simültane çeviri konusunda yeterli bilgisi olmadığı anlaşılan Dündar’ın gazetecilik bilgisini ve ahlakını da sorgulamak gerekir. Çünkü, Dündar, kayıtları yeniden dinlerken, diyelim ki, öne sürdüğü eksiklikleri saptamış olsun (ki böyle bir eksiklik de yok), böyle bir durumda, bir çevirmeni suçlamak için, önce sözkonusu çevirmeni arayıp kendisine söz hakkı, açıklama hakkı vermesi gerekir. Kayıttan duymamışsınız ya da yanlış duymuşsunuz, kaynağa sormadan vur gitsin çevirmene! Adil değil. Açıkçası da haksızlık. Hele Dündar’ın bir de kalkıp ‘simültane tercümanın belki telaştan, belki diplomatik bir skandala engel olmak için bazı sert sözleri atladığı ya da dozunu düşürdüğü anlaşılıyor’ gibi bir hükme varması aslında densizlikten başka bir şey değil. Meslek örgütlerinin açıklamasında bu hüküm hakkında da gerekli yanıt verilmiş. (Basın açıklamasının tam metni için bkz. www.bktd.org)

Can Dündar, geçmişte de, aslında konunun uzmanı benim bildiğim en az 2 muhabirin yayınlamayı redettiği fotograflı bir habere de imzasını atmıştı. PKK kamplarında çekildiği öne sürülen bu fotografda, ‘bağdaş kurmasını bilmediği’ gerekçesiyle Amerikalı olduğu savunulan bir kişi, PKK-ABD ilişkisinin kanıtı olarak gösterilmişti. Sözkonusu kişinin fotografı sırtından çekilmişti, kişinin ayrıntılı kimliği, görevi, açık adı soyadı yoktu , fotografın çekildiği mekan ve tarih gibi önemli bir sürü haber unsuru da yer almıyordu metinde. Ama haber, PKK’nın ABD tarafından desteklendiği bilgisini verdiği, ve bu bilgi de hem resmi makamlar hem de kamuoyu tarafından ‘istenilen’, ‘doğru olması arzu edilen’ bir haber olduğu için, içeriğinin doğru ya da yanlış olmasına, haber unsurlarının eksik ya da tamam olmasına bakılmaksızın, hele bir de Can Dündar gibi popüler – dolayısıyla inanılır(?)- bir gazeteci tarafından rahatlıkla yayınlanabilmişti.

Can Dündar bugün de, Erdoğan’a muhalefet etmek için öyle pek de siyasi ve ciddi olmayan gerekçeler arayışı içine girmişken, aslında güçlü kozu olmayan tüm polemikçilerin ezelden beri yaptığı üzere çevirmeni suçluyor. Hem de çevirmenin görevini hakkıyla yerine getirdiği bir örnekte.

2 Şubat 2009 Pazartesi

BBC Gazze'ye yardım filmini neden yayınlamadı?

(Bu yazı 1 Şubat 2009 günü Star gazetesi Açık Görüş'de yayınlanan yazının uzun versiyonudur)
Gazze’nin yıkılıp yakıldığını, insanların evsiz-barksız, aç-sefil kaldığını anlatıyor 2 dakikalık film.

(İzlemek için: http://video.haberturk.com/Video.aspx?v_ID=38382&k_A=haberturk).

Yaralı çocuklar, kurtarma ekiplerinin faaliyetleri görülüyor. Ve acil yardım çağrısı yapıyor. Kaç sterline ne yapılabileceği de belirtilmiş sonra da yardımların nasıl yapılacağı anlatılıyor. Filmin bir bölümünde de açık açık ‘Bugün çatışmada kim haklı kim haksız meselesini tartışacak durumda değiliz çünkü acil yardım gerekiyor’ mealinde bir cümle de var. Filmin hiç bir sahnesinde ya da metinde İsrail’in adı bile geçmiyor.

Gelelim şimdi BBC’nin, DEC’in (Felakete Karşı Acil Kampanya) bu filmi yayınlamayı red etme gerekçelerine:
BBC yönetimi diyor ki:
- Filmi yayınlarsak tarafsızlığımız zedelenir
- Yardım çağrısı yapılan klipte, haber görüntüleri kullanılmış
- Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Her üç gerekçe de pek sağlam, pek ikna edici görünmüyor.

+ Filmin BBC tarafından yayınlanması BBC’nin bu konuda artık olmayan tarafsızlığını zedelemez. Çünkü BBC, filmde açıkça belirtilmiş olan ‘insani kaygıya’ ve ‘haklı/haksız tartışmasına girilmediği’ gerçeğine göz yumuyor. Geçmişte, bizzat İngiltere’nin taraf olduğu 2. Dünya Savaşında ve Malvinas/Falkland savaşında iki tarafa eşit uzaklıkta durabilmesini bilmiş/becermiş bir BCC, bugün İsrail karşıtı ya da İslam yanlısı gözükme riskini gizlice öne sürerek bir insani yardım filmini yayınlamayı redediyor. BBC, sadece İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında değil, 2003’deki Irak istila ve işgalinden bu yana bölgede kendi eski deyişiyle tarafsızlıktan (impartiality) büyük ölçüde uzaklaştı. İsrail saldırganlığı yerine Gazze’de BCC haberlerinde hep ‘çatışma’ sözcüğünü kullandı. Keza BBC, Hamas’ın Gazze’de seçimle işbaşına gelmiş bir yönetim olduğunu kabullenmektense, Hamas’ı bir terör örgütü olarak niteleyen İsrailli, Amerikalı ve İngiliz yetkili ve uzmanların görüşlerine geniş bir şekilde yer verdi.

+ Yardım çağrısı yapılan klip, evet, BBC’nin de müşahade ettiği üzere haber bültenlerinde de kullanılmış olan görüntülere (news reel) yer veriyor. Hatta filmin tümü gbu tür film/klip parçalarından oluşuyor. BBC yönetiminin bu teknik konuyu neden bir itiraz maddesi haline getirdiğini anlamak mümkün değil. İnsanları yardıma teşvik etmek, cesaretlendirmek için hakiki gerçeği göstermek kadar doğal bir önlem olabilir mi? Yoksa BCC bu haber görüntülerinin içeriğinden mi rahatsız olmuş? Yoksa BCC böylesine acı/trajik/vahim bir konu için mesela çizgi film tekniklerinin mi kullanılmasını istiyor acaba? Teknik gibi görünen bu itirazın altında siyasi bir yenilmişlik itirafı var: BBC, sözkonusu görüntülerin (Ağlayan yaralı çocuklar, yakılmış yıkılmış evler, perişan haldeki insanlar vs....) İsrail saldırganlığını çok iyi bir şekilde teşhir ettiğini gördüğü için karşı çıkıyor. Üstelik belli ki profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış olan klip, herhangi bir dış sese ya da yoruma ihtiyaç duymaksızın İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği yıkımı o kadar açık-seçik, tartışmaya mahal bırakmaksızın anlatıyor ki, BBC’nin Lordları rahatsız olmuş...’İnsani yardım çağrısı yapılan kliplerde haberlerde kullanılan görüntüler kullanılamaz’ diye bir kural olmadığına göre, BBC yönetiminin bu ikinci gerekçesi de geçersiz.

+ Bölgede çatışmaların henüz kesin olarak sona ermediği, ateş-kesin geçici ve hassas olduğu maalesef doğru. Ama bu durum, acil yardım çağrısını yayınlamamak için nasıl bir gerekçe oluşturuyor? İşte bu anlaşılamaz. Adı üzerinde ‘Acil Yardım’, ‘Acil Müdahale’. Yardım yapılması için çatışmaların tamamen durması şart değil. Aksine filmde de belirtildiği üzere eğer aacil yardım yapıalamazsa, çok sayıda çocuk yaralarından ya da açlıktan ölecek. BCC, anlaşılan İsrail’in Gazze’ye haritadan tamamen silmesini bekliyor. E o zaman da acil yardıma ihtiyaç olmayacağına göre, bu tür filmleri yayınlamaya da gerek kalmaz.


Aslında BBC, bir kamu yayıncılık kurumu ayrıca da herhalde kurulduğundan bu yana uluslararası/global bir kurum olarak, toplumsal/insani yardım kampanyalarına bir şekilde destek olmuş. Bu destek bazen bizzat BBC’nin bir konuyu kampanya halinde üstlenmesi şeklinde gerçekleşmiş, bazen de sözkonusu kampanyaları bedava yayınlayarak, haber değeri ölçüsünde değerlendirerek katkıda bulunmuş.
1966 Varto depremine BBC de katkıda bulunmuş. Doğal ve olumlu tabi ki.
1967’deki 6 Gün Savaşında aynı BBC, Filistinli ve Ürdünlü savaşzedeler için açılan yardım kampanyasına destek vermiş. 80’li yıllarda Afrika’daki açlığa karşı ünlü Live Aid’i de bizzat BBC üstlenmiş ve gerçekleştirmişti. Dolayısıyla BBC’nin bu son kararı kendi geleneği içinde de olumsuz bir kırılmanın göstergesi.

BBC hangi koşullarda bir insani/toplumsal yardım çağrısı filmini yayınlamayı red edebilirdi? Somut olarak Gazze meselesinde, odağı insani yardım yerine, mesela ‘Batı emperyalizminin sorumluluğu, siyonist İsrail’in saldırganlığı’ gibi doğrudan siyasi-ideolojik yargılar içeren ve/ve ya ‘Kahraman Hamas militanlarının cesur direnişi’ vs... gibi ibareler ve görüntüler içeren bir alana kaydırsa BBC, girişimin esas olarak insani değil, siyasi üstelik tek yanlı ve propaganda mahiyeti taşıdığını belirtir böyle bir filmi yayınlamazdı. Böyle bir durumda kimse de kalkıp BBC’ye tek bir eleştiri bile getiremezdi. Acil yardım çağrısını yapan İngiliz kuruluşları, yardım etmesini istedikleri insanlar İngiliz yurttaşları. DEC, aralarında İslami Yardım (İslamic”Relief), Hristiyan Yardım (Christian Aid), Oxfam ve İngiltere Kızıl Haç’ı gibi 13 yardım uzmanı STK’den oluşuyor.(Ayrıntı için bkz. www.dec.org.uk). Ne var ki filmi yayınlamayan da İngiliz kamu kuruluşu.

Aslında bu olayda en önemli ve en ilginç yön, İngiliz yurttaşlarının, hatta hükümet yetkililerinin, Kilisenin tepkileri. BBC’ye inat yardım kampanyası beklenmedik düzeylete tırmanırken, insanlar sokaklarda BBC’yi protesto etti. Yanlış karar Bağdat’tan olmasa bile Londra sokaklarından döndü. Boomerang etkisi işte buna denir. BBC yönetiminin dar kafalı, Amerikancı zihniyeti kampanyanın çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. BBC’ye kızan yurttaş kampanyaya daha çok destek verdi.

Gelelim son olarak bu yasakçı zihniyetin olası siyasi-ideolojik neden ve kökenlerine.
BBC, aslında 2003’deki Amerikan-İngiliz birliklerinin Irak’a yönelik istila ve işgalini de izleyip aktarırken, geleneksel olumlu tavrını büyük ölçüde bozdu. Dr.Kelly’nin intiharına yol açan gelişmelerde BBC öyle çok da masum değildi. Ayrıca o dönemde habercilik açısından BBC ile CNN’i ayırdetmek giderek güçleşiyordu.
İngiltere’de Thatcher devrinde yoğunlaşan Amerikanperverlik Blair ve Brown dönemlerinde de etkisini sürdürdü.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı konusunda İngiliz diplomasisi tıpkı genel olarak AB diplomasisi (Çek Dönem Başkanlığı da ilk açıklamasında İsrail’in operasyonunu meşru buluyordu) gibi pasif kalarak İsrail saldırganlığını körükledi, cesaretlendirdi. Nihayet ABD’de kendisinden çok şey beklenen Obama yönetimi uzun süre yani Gazze’de insanlar ölürken, çocuklar kadınlar yaralanırken sessizliğini korudu, sonra da Beyaz Saray’a yerleştiğinin ikinci günü ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’ndan sözetti, duygusal olsun diye de ‘Benim kızlarımın yattığı evin roketle vurulmasına karşı her şeyi yaparım’ diyerek de efelenen bir baba pozuna büründü. Oysa ki Obama’nın sevimli kızlarına roket filan atan yoktu, roketler, bombalar Filistinli çocukların uyuduğu evleri yıktı. Obama, Hamas’ın attığı iki buçuk rokete karşı İsrail’in vahşi savaş makinesini ‘savunma’ olarak kabul ediyor dolayısıyla da Gazze’ye yönelik saldırıyı onaylıyor ve meşru kılıyordu.
İşte bu siyasi-ideolojik ortamda, BBC yönetimi de, bir yandan İsrail yanlısı ABD’de ve Batı dünyasının bir ikinci önemli siyasal-ideolojik gücü Brüksel’deki atmosferin de etkisiyle Gazze’ye acil yardım yapılmasını istemedi. Bu kararın altındaki siyasi-ideolojik zihniyet, aslında topu topu bin kilometrekarelik bir yurt parçası olan Gazze’yi topyekün bir terör üssü, orada yaşayan 1.5 milyon Filistinlinin tümünü de terörist olarak görüyor, algılıyor. Bu zihniyet, İsrail’in Gazze saldırısını, Bush’un başlattığı Global Terörizme karşı Savaş’ın bir parçası olarak, ‘medeni dünyanın bölgedeki güçlü temsilcisi İsrail, radikal İslam terörünün hamisi İran’ın yöredeki 5. kolu Hamas’ı nötralize ediyor’ şeklinde algılıyor. Böyle bir kavrayış, İngiliz yardım kuruluşlarının acil çağrı filmini de, doğal olarak, ‘teröristlere destek’ olarak anlar.

BBC için nice inceleme-araştırma yapılmıştır, kitaplar yayınlanmıştır. Özellikle BBC’nin kırkı aşkın dilde radyo ve İngilizce olarak televizyonla gerçekleştirdiği World Service yayınları tüm dünyaya Londra’nın oryantalist ve sömürgeci bakış açısını kabul ettirmeye çalışıyor. İngiliz emperyalizminin İkinci Dünya Savaşından sonra zayıflamasıyla BBC de özellikle son dönemlerde, Doğu özel olarak da İslam-Arap Dünyasına karşı ABD hükümranlığınının sözcülüğüne soyunmaya başladı.
Geçmiş olsun! (BBC’ye)