2 Temmuz 2008 Çarşamba

Taraf Gazetesine Görüş: Gerçek de Bozuk Ayna da...

GERÇEK DE BOZUK AYNA DA...

Siyasi kutuplaşma, medyanın siyasete ve iktidara organik olarak bağımlı olması nedeniyle doğrudan medyada da vücut buluyor. Sorunu, çok basite indirgeyip, darbeciler/demokratlar ikilemi içinde ele almazsak; hukuk, laiklik, medya mülkiyeti, medya-iktidar- TSK ilişkileri, iş dünyası, uluslararası konjonktür gibi önemli boyutları da hesaba katarak, büyük resmi görmeye çalışırsak 4 gözlem ön plana çıkıyor:
- Türkiye’de bugün bir tek gazete okuyarak, bir tek televizyon kanalı izleyerek sorunu doğru dürüst anlamak, kavramak daha da ötesi çelişme hakkında bilgi sahibi olmak imkansız
- Türkiye’de bugün, günlük gazetelerin orta vadeli yayın politikalarını inceleyerek, neredeyse hiç birinin gerçek anlamda bağımsız olmadıklarını görüyoruz.
- Türk egemen medyası, halihazırda, bir yandan, mevcut çelişmedeki taraflardan birinin görüşlerini haber ve yayın politikasıyla doğrulamaya çalışırken, bir yandan da kaçınılmaz olarak çelişmenin etkisi altında.
- Büyük kapışma, büyük altüst oluş sonuçlanınca, ortaya çıkacak yeni siyaset ve iktidar manzarası medyayı yeniden biçimlendirecek.

Hiç yorum yok: